NAM LONG GROUP (HOSE:NLG) _ NHÀ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ
KIẾN TẠO GIÁ TRỊ – GIỮ BƯỚC TIÊN PHONG

Thành lập từ năm 1992, Nam Long nguyện làm viên gạch đóng góp nền kiến trúc và xây dựng Việt Nam đẹp, dân tộc và hiện đại.

Sứ mệnh kiến tạo môi trường sống mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng đã đang và sẽ là kim chỉ nam định hướng cho toàn bộ hoạt động của Tập đoàn. Được dẫn dắt bởi HĐQT độc lập, Ban điều hành am hiểu sâu sắc BĐS Việt Nam, dồi dào kinh nghiệm quốc tế đã xây dựng những tầm nhìn dài hạn, định hướng vững chắc giúp Nam Long luôn giữ bước tiên phong trong sáng tạo sản phẩm, quản trị doanh nghiệp, hợp tác ở cấp độ tập đoàn cũng như dự án và đạt được những thành tựu lớn; các chỉ số tăng trưởng luôn phát triển bền vững mạnh mẽ theo thời gian…

Trải qua 27 năm, Nam Long được đánh giá dẫn đầu phân khúc “vừa túi tiền”, không ngừng chia sẻ giá trị cho xã hội, cổ đông, khách hàng, đối tác, nhân viên; kiến tạo những cộng đồng cư dân thân thiện, phát triển bền vững. Tầm nhìn 2020, Nam Long hướng đến trở thành TOP 3 Nhà phát triển Khu đô thị thông hiểu, đáp ứng tốt nhất những nguyện vọng của khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy.

Các Khu đô thị đã hoàn thành:
🔸 Khu đô thị Nam Long – Tân Thuận Đông (Q.7 28 hecta)
🔸 Khu đô thị Nam Long – Phước Long B (Q.9 34,7 hecta)
🔸 Khu đô thị Nam Long – Phú Hữu (Q.9 17,5 hecta)
🔸 Khu đô thị Nam Long – Bình Dương (12,55 hecta)
🔸 Khu đô thị Nam Long – Cần Thơ (80 hecta).

Các dự án Khu đô thị đang triển khai:
🔹 Khu đô thị Mizuki – Nguyên Sơn (Nam Sài Gòn, 37 hecta)
🔹 Khu đô thị Akari City (Bình Tân, 8,5 hecta)
🔹 Khu đô thị Waterpoint (Long An, giai đoạn 1 khoảng 165 hecta).

Các dự án Khu đô thị mới:
🔹 Khu đô thị Nam Long Waterfront (Đồng Nai, 170 hecta)
🔹 Khu đô thị Nam Long- Đại Phước (Đồng Nai, 45 hecta)
🔹 Khu đô thị Nam Long – Hải Phòng (Hải Phòng, 21 hecta)